icon
Ca phẫu thuật xương đùi cho LION ngày 10/03/2015 
Bác sĩ: SASAKI và KAMIJO

   

  

Ca phẫu thuật xương bánh chè cho Đen 11/03/2015
Bác sĩ: SASAKI và KAMIJO

  

  

Ca phẫu thuật xương đùi cho SOFIA 12/03/2015
Bác sĩ: SASAKI và KAMIJO

  

  

icon top