icon
Các dịch vụ khám chữa bệnh tại Sasaki Animal Hospital:

 1. Khám sức khỏe
  Health checks
 2. Siêu âm tim
  Echography
 3. Điện tâm đồ
  ECG heart
 4. Chăm sóc răng
  Dental care
 5. Di truyền học
  Genetic care
 6. Tiêm phòng
  Vaccination
 7. Chụp X quang
  Radiography
 8. Xét nghiệm
  Laboratory  
 9. Điều trị
  Treatment
 10. Khách sạn cho thú cưng
  Pet hotel

        
     
icon top