icon

 

 Bệnh viện chúng tôi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm đối với thú cưng :

- Xét nghiệm máu sinh lý, sinh hóa.
- Xét nghiệm phân.
- Xét nghiệm da soi ký sinh trùng, nấm…
- Xét nghiệm nhanh phục vụ phẫu thuật.

icon top